Quen participou

No libro «Máster Software Libre en Galicia, ano II» recóllense os traballos de fin de mestrado elaborados polos seguintes autores:

  • Manuel Fontán García: Solucións FLOSS para Videoconferencias
  • Pedro García Rodríguez: Dinámicas das comunidades de software libre, Python
  • Javier Jardón Cabezas: Participar e traballar con software libre
  • Beatriz Montero Fernández: Rich Internet Applications (RIA), comparativa de frameworks en Software Libre
  • José Puente Fuentes: Análise das aplicacións ERP, CRM e E-COMMERCE baseadas en SFA para PEMES
  • Manuel Rego Casasnovas: Comunicación entre aplicacións de área de traballo e web

Por outra banda no proceso de lanzamento, edición e revisión idiomática colaboraron:

  • Revisión idiomática: Juan Álvarez e Roberto Vieito.
  • Maquetación: Ana García, Sacaúntos Cooperativa Gráfica e Roberto Vieito.
  • A provisión, desenvolvemento e mantemento da infraestrutura web do proxecto correu a cargo de Pablo Sanxiao.
  • A xestión cos axentes externos implicados no proxecto realizárona Roberto Vieito e Pablo Sanxiao.

Entidades que posibilitaron que este proxecto fose posible: